TIENGEMETEN

Jaartal:
2001
Lengte:
75 minuten

Logline:
Tiengemeten is een klein eiland dat ooit veroverd is op de zee en geschikt gemaakt is voor landbouw. Nu ligt er een plan klaar om het eiland om te vormen tot wilde natuur. Daarin is geen ruimte meer voor boeren.

Synopsis:
Het eiland Tiengemeten ligt hemelsbreed 20 kilometer ten zuiden van Rotterdam. Het is het laatst overgebleven eiland in de zuidwest delta van Nederland. Ooit was het een zandplaat die begroeid raakte met riet en ruigte. Rond 1800 vestigden zich de eerste boeren op het eiland. En gaandeweg werden er steeds meer buitendijkse slikken ingepolderd. In 1996 bestond Tiengemeten uit 700 hectare vruchtbare landbouwgrond, met 6 boerenbedrijven.
Maar in het kader van het natuurbeleidsplan werd besloten om van Tiengemeten weer wilde natuur te maken. Voor boeren zou daarin geen plaats meer zijn.
De film TIENGEMETEN volgt dit proces, met 1996 als beginpunt. Centraal staan beelden van het landschap. De ordening, de eindeloze weidsheid als cultuurhistorie.
De film behandelt de periode van 1996 tot 2001.
Een gedetailleerd plan voor natuurontwikkeling ligt klaar, gebaseerd op grondig onderzoek door tientallen deskundigen. Vijf boeren zijn naar elders vertrokken, één boer is er nog overgebleven. Zolang hij er nog zit kan niet met de uitvoering van het plan begonnen worden.
Hoe het verder zal gaan weet niemand. Maar het proces zal de komende jaren op film gevolgd blijven worden.

Crew:
scenario & regie: Digna Sinke
camera: Goert Giltaij, Jan Wich, Maarten Kramer
geluid: Tom d’Angremond, Erik Langhout, Jan Wouter van Reijen, Wouter Veldhuis
montage: Stefan Kamp
geluidsafwerking: Marc Nolens
mixage: Huibert Boon
laboratorium: Cineco
beeldafwerking: Valkieser Capital Images
producent: René Scholten

de film is een coproductie van Studio Nieuwe Gronden met NPS televisie

tot stand gekomen met steun van:
ThuisKopie Fonds
Nederlands Fonds voor de Film
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
CoBO-fonds